Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm – Akademiska hus

Preparations for the building of student housing. Blasting of 6,000 cubic metres in a sensitive environment.

Referens:

Jan Pechan, Einar Mattsson Projekt AB,
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AZWluYXJtYXR0c3Nvbi5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQGVpbmFybWF0dHNzb24uc2U8L2E+